Category Hierarchy

शिवहर।तरियानीथानापुलिसनेबुधवारकोशादीकीनीयतसेभगाईयुवतीकोविवाहितअवस्थामेंमुजफ्फरपुरजिलेकेसिवाईपट्टीथानांतर्गतबनघारासेबरामदकरलिया।थानाध्यक्षगोरखरामनेबतायाकिबरामदविवाहिताको164केबयानकेलिएव्यवहारन्यायालयमेंपेशकियागया।जहांउसनेअपनीमनमर्जीसेभागनेएवंशादीकरनेकीबातकबूलकी।अंतत:बालिगहोनेकेकारणकोर्टनेउसेससुरालपक्षकेसाथजानेकीइजाजतदेदी।सनदरहेकिलड़कीकेपरिजनद्वारासंबंधितथानामेंअपहरणकाकेसदर्जकरायागयाथा।उक्तछापेमारीमेंथानाध्यक्षसहितपुअनिमोहनयादव,सअनिवासुदेवरविदासआदिशामिलथे।