Category Hierarchy

सीतापुर:युवककांग्रेसमेंबीतेकरीबतीनमाहसेचलरहीचुनावीप्रक्रियाअबपूर्णहोगयीहै।युवककांग्रेसजिलाध्यक्षपदपरआशीषगुप्तानिर्वाचितहुए।जबकिरेहानाखातून,पंकजशुक्लातथाशुभमशुक्लाउपाध्यक्षपदपरनिर्वाचितहुएहैं।साथहीराहुलशुक्ला,भोलानाथपांडेय,हरगो¨वदयादव,मो.हसन,मो.मूईदशेख,सुमनमिश्रा,मो.सत्तार,सुभाषचंद्र,मो.आरिफतथापंकजराजवंशीजिलामहासचिवपदपरनिर्वाचितहुएहै।बिसवांविधानसभाक्षेत्रअध्यक्षमो.जुनैद,सीतापुरविधानसभाक्षेत्रअध्यक्षअंजनीमिश्र,महोलीविधानसभाक्षेत्रअध्यक्षआनंदसागरशुक्ला,लहरपुरविधानसभाक्षेत्रअध्यक्षएहतिशामअहमद,महमूदाबादविधानसभाक्षेत्रअध्यक्षराहुलरस्तोगी,हरगांवविधानसभाक्षेत्रअध्यक्षमुनीसअहमद,मिश्रिखविधानसभाक्षेत्रअध्यक्षजसवंतलालनिर्वाचितहुएहैं।