Category Hierarchy

खाड़ामेंकिसानचौपालकार्यक्रममेंदीगईनईतकनीककीजानकारी

संवादसूत्र,नयानगर(मधेपुरा):उदाकिशुनगंजप्रखंडकेखाड़ापंचायतमेंबाजारस्थितदुर्गामंदिरपरिसरमेंकृषिविभागकेबैनरतलेकिसानचौपालकाआयोजनकियागया।किसानचौपालखाड़ापंचायतकेमुखियाध्रुवकुमारठाकुरकीअध्यक्षतामेंहुई।कार्यक्रममेंकिसानसलाहकारअनिलकुमारपाठककीदेखरेखमेंपंचायतकेकिसानोंनेभागलिया।मौकेपरप्रखंडकृषिपदाधिकारीउमेशबैठानेकेंद्रतथाराज्यकेद्वारासंचालितयोजनाओंकीजानकारीदेतेहुएकहाकिअधिकसेअधिकसंख्यामेंकिसानइसकालाभउठाएं।किसानसलाहकारअनिलकुमारपाठकनेसरकारद्वाराकिसानोंकोदिएजारहेमुख्यमंत्रीतीब्रबीजविस्तारयोजना,बीजग्राम,कृषियंत्रीकरण,किसानक्रेडिटकार्ड,बो¨रगपाइप,सोलरपम्पसहितअन्यसरकारीयोजनाओंकाकिसानोंकोजानकारीप्रदानकरतेहुएलाभलेनेकीअपीलकी।कृषिसमन्वयकअपर्णाकुमारीनेकहाकिरासायनिकखादकेबदलेजैविकखादएवंकीटनाशकदवाकाप्रयोगकरनेसेजमीनकीउर्वराशक्तिबऱकराररहतीहै।समन्वयकमनोजकुमारएवंअमरपतिनिरंजननेभीकिसानोंकोकईनईतकनीककीजानकारीदेतेहुएबतायाकीजैविकखादकाउपयोगकरउपजाएगएफसलकाउपयोगकरनेसेलोगज्यादास्वस्थरहनेकेसाथ-साथसेहतकेलिएभीफायदेमंदरहताहै।सलाहकारअनिलनेसभीबचेहुएकिसानोंसेभीयथाशीघ्रपंजीकरणकरवानेकेलिएआग्रहकरतेहुएकहाकीयहआपकेहितवलाभलेनेकेलिएअत्यंतजरूरीहै।इसअवसरपरप्रगतिशीलकिसानगजेन्द्रप्रसाद¨सह,शिवेंद्रकुमार¨सह,पैक्सप्रबंधककुमारराजेशरंजनसोना,उपसरपंचशिवधरझा,मुकुंद¨सह,सरपंचप्रतिनिधिबिनोदमंडल,मंजयप्रसाद¨सह,नंदनझा,नंदकिशोर¨सह,ताराकांतझा,¨रटूझा,वार्डसदस्यदुर्गेशकुमार,महंथझा,ओमप्रकाशपासवान,छित्तनमंडल,किसानसलाहकारधर्मेन्द्रकुमार,परमानन्दमंडल,संदीपपासवानसहितदर्जनोंकिसानोंनेअपनीभागीदारीनिभाई।