Category Hierarchy

मरकच्चो(कोडरमा):मरकच्चोमॉबलिचिगकीहोरहीलगातारघटनाकोलेकरनवलशाहीवमरकच्चोथानाप्रभारीकेद्वाराविभिन्नपंचायतोंमेचौपालकार्यक्रमकाआयोजनकियागया।मौकेपरमुख्यरूपसेथानाप्रभारीमो.शाहिदर•ा,नवलशाहीथानाप्रभारीराजीवप्रकाशवपंचायतकेजनप्रतिनिधिमौजूदथे।चौपालकेमाध्यमसेथानाप्रभारीद्वारालोगोंकोक्षेत्रमेलगातारतेजीसेफैलरहीबच्चाचोरकीअफवाहमेंकिसीभीअन्जानकीपिटाईनहींकरनेकीअपीलकीगई।असमाजिकतत्वोंद्वाराबिनासमझेबुझेकानूनकोअपनेहाथमेलेकरइसतरहकीघटनाकोअंजामदियाजारहाहैजोअपराधहै।मौकेपरमुखियाराजीवपाडेय,मदनसिंह,मनोजयादव,महावीरयादव,शमसुलखान,रक्षापालसिंह,विजययादवमो.शाकिरपंकजराना,मनिन्द्रराममंजूरआलमकेअलावेमो.इदरीस,धानुराम,बैकुंठसाव,चन्दनपांडेय,सुधीरराम,उदयसिंह,पार्वतीदेवी,उमेशसिंह,रंजीतकुमार,चन्दनसिंह,शिबूपंडितवनन्दासाव समेतकाफीसंख्यामेग्रामीणमौजूदथे।