Category Hierarchy

संवादसहयोगी,कोडरमा:समाहरणालयस्थितपुलिसअधीक्षककार्यालयमेंपुलिसकप्तानडॉ.एमतमिलवाणनकीअध्यक्षतामेंलोकसभाचुनावकोलेकरएकमहत्वपूर्णबैठककीगई।बैठकमेंमौजूदबीएसएफकमांडेंट,सीआरपीएफकमाण्डेण्ट,एएसपीअजयपाल,एसडीपीओराजेन्द्रप्रसाद,डीएसपीसंजीवकुमारसिंहसहितअन्यपदाधिकारियोंको पुलिसकप्ताननेलोकसभाचुनावशांतिपूर्णवनिष्पक्षतरीकेसेसम्पन्नहो,इसबाबतकईदिशानिर्देशदिए।

साथहीबैठकमेंमुख्यरूपसेजिलेकेविभिन्नबूथोंपरसुरक्षाव्यवस्थाकेबाबतकईपहलूपरचर्चाकीगई।बैठककेउपरांतपुलिसकप्तानडॉएमतमिलवाणननेबतायाकिआजकीबैठकलोकसभाचुनावमेंसुरक्षाके²ष्टिकोणसेबहुतमहत्वपूर्णथा।उन्होंनेकहाकि•िालेकेकईऐसेबूथचिन्हितकियेगयेहैं,जहांसेचुनावकेपश्चातसुरक्षाकेलिहाजसेईवीएमको सुरक्षाव्यवस्थाकेसाथगिरिडीहलेजानेसबन्धीचर्चाकीगई।वहीं•िालेकेचंदवाराकेकुछबूथहजारीबागलोकसभाक्षेत्रमेंआतेहैं,ऐसेबूथोंकीसुरक्षाकेसाथईवीएमहजारीबागलेजानेकीव्यवस्थाकरनीहै।उन्होंनेकहाकिसंवेदनशीलवअतिसंवेदनशीलबूथोंकोचिन्हितकियागयाहै,इनमेंसंवेदनशीलबूथोंपरपारामिलिट्री़फोर्सलगायाजारहाहै।बैठकमेंकोडरमाथानाप्रभारीरामनारायणठाकुर,चंदवाराथानाप्रभारीकन्हैयासिंह,मेजरअनीसमोमितकुजूर,महिलाथानाप्रभारीअब्दुल्लाहखान,डोमचांचथानाप्रभारीबिनोदयादव,सतगांवाथानाप्रभारीसोनीप्रताप,मरकच्चोथानाप्रभारीशाहिदर•ा,नवालशाहीथानाप्रभारीराजीवप्रकाश,गोपनीयरीडरअशफूलकंडुलना,़फै•ाखान,कुणालसिंहसहितकईपुलिसपदाधिकारीवकर्मीमौजूदथे।