Category Hierarchy

संवादसूत्र,वल्टोहा:परालीकोआगलगानेकेखिलाफसुप्रीमकोर्टद्वाराजारीआदेशोंकापालनकरवानेहेतूजिलारेवेन्यूअधिकारीअरविंदरपालसिंहनेसबडिवीजनपट्टीकेसमूहखेतीबाड़ीअफसरों,ब्लॉकवपंचायतअधिकारियोंवपटवारियोंकेसाथबैठककी।

उन्होंनेकहाकिखेतोंमेंपरालीकोलगाईजारहीआगकेकारणपर्यावरणदूषितहोरहाहै।जिनगांवोंमेंकिसानपरालीजलारहेहैं,उनकेसरपंचवथानाइंचार्जभीइसकेलिएबराबरकेजिम्मेदारहोंगे,जिनकेखिलाफसख्तकार्रवाईकीजाएगी।अरविंदरपालसिंहनेअधिकारियोंकोआदेशदिएकिजोभीकिसानपरालीजलाए,उसकीजानकारीलिखितमेंस्थानीयथानावएसडीएमकोदीजाए।ऐसेकिसानोंकीतुरंतसूचीबनाईजाए,ताकिउनकेखिलाफसख्तसेसख्तकार्रवाईकीजासके।

इसमौकेपरतहसीलदारपट्टीसरबजीतसिंहथिंद,लखविंदरकौरबीडीपीओपट्टी,गुरसाहिबसिंहएडीओखेतीबाड़ी,रजिंदरकुमारएडीओ,पटवारीअध्यक्षजसबीरसिंहपट्टी,वरुणदीपसिंहसेक्रेटरीपट्टी,सुखविंदरसिंहसहितविभिन्नविभागोंकेअधिकारीमौजूदथे।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!