Category Hierarchy

जागरणसंवाददाता,गायघाट,बस्ती:सामुदायिकस्वास्थ्यकेंद्रकुदरहामेंशुक्रवारकोराष्ट्रीयमानसिकस्वास्थ्यकार्यक्रमकेतहतमेगास्वास्थ्यकैंपकाआयोजनकियागया।यहां225मरीजोंकीसेहतजांचीगई।

शिविरमेंदूरदराजसेपहुंचेमरीजोंमेंपहलेकोरोनाकीजांचकीगई।इसकेबादचिकित्सकोंनेपरामर्शकेसाथजांचशुरूकिया,जिसमें30लोगोंमेंमानसिकरोगसंबंधीलक्षणमिले।इनमरीजोंकोआवश्यकपरामर्शकेसाथदवादीगई।शिविरकाशुभारंभमहर्षिवशिष्ठमेडिकलकालेजकेवरिष्ठमनोचिकित्सकडा.मलिकअकमालुद्दीननेकिया।इसमौकेपरसास-बहूसम्मेलनकेप्रतिभागियोंमेंपुरस्कारवितरितकियागया।

डा.मलिकनेबतायाकिमानसिकरोगभीअन्यरोगोंकेसमानहीहै।समाजमेंउनसेग्रसितलोगकोहीनभावनासेदेखाजाताहै।तनाव,उलझन,घबराहट,बेचैनीचिड़चिड़ापन,नींदनाआना,अधिकनींदआनाजैसेलक्षणोंकेप्रतीतहोनेसेमानसिकसमस्याहोसकतीहै।इसेछुपानेकेबजायसामनेलाएंऔरचिकित्सकसेपरामर्शलें।डा.आरपीगुप्ताने20मरीजोंकानेत्रपरीक्षणकिया,जिसमेंचश्मेकीजांचकीगई।मोतियाबिद,आंखसेपानीआनावखुजलानाजैसेलक्षणमिले।कुष्ठविभागकेपैरामेडिकलवर्करहरिश्रीवास्तवनेशरीरपरहल्केरंगलालरंगअथवापूर्णरूपसेसुन्नदागकेबारेमेंलोगोंकोबताया।एएनएमरीना,शीलावकिरनऔरडा.प्रियांकनेमहिलाओंकोजनसंख्यानियंत्रणकरनेकेउपायबताए।कैंपमेंटीकाकरण,परिवारकल्याण,क्षयरोग,कुष्ठनियंत्रण,मातृत्ववंदनायोजना,जनआरोग्य,कोरोनाहेल्पडेस्क,फीवरहेल्पडेस्कवनेत्रपरीक्षणकास्टाललगायागयाथा।अध्यक्षताबालरोगविशेषज्ञडा.आफताबरजावसंचालनसीएचसीकुदरहाप्रभारीचिकित्साधिकारीडा.फैजवारिसनेकिया।डा.राकेशकुमार,नीलमशुक्ला,सत्यममिश्र,हरिगोविदद्विवेदी,दीनानाथवर्मा,राघवेंद्रमणित्रिपाठी,पवनसिंह,निधिराव,संजयपटेल,चांदनीवर्मा,बिदुयादवमौजूदरही।