Category Hierarchy

शामली,जागरणटीम।ग्रामीणोंकोवोटबनवानेऔरमतदानकेप्रतिजागरूककरनेकेलिएगांवसोंटामेंछात्र-छात्राओंनेजागरूकतारैलीनिकाली।रैलीमेंपोस्टरआदिकेमाध्यमसेलोगोंकोमतदानकेप्रतिजागरूककियागया।

मंगलवारकोथानाभवनक्षेत्रकेगांवसोंटास्थितउच्चप्राथमिकविद्यालयकेशिक्षकविकासराठीनेबतायाकिग्रामीणक्षेत्रकेलोगोंकोमतदानकेप्रतिजागरूककरनेकेलिएकार्यक्रमकाआयोजनकियागया।इसदौरानकक्षाएकसेआठतककेछात्र-छात्राओंनेगांवमेंजागरूकतारैलीनिकाली।रैलीमेंछात्र-छात्राओंकेसाथहीशिक्षकों,आंगनबाड़ीकार्यकत्री,चिकित्सक,भोजनमाताओंआदिनेभीसंयुक्तरूपसेमानवश्रृंखलाबनाकरमतदाताओंकोजागरूककिया।गांवमेंकईजगहमानवश्रृंखलाबनाकरलोगोंसेबेहतरभारतकेलिएमतदानकरनेकीअपीलकीगई।इसदौरानविद्यालयस्टाफसेजितेंद्रकुमार,विकासराठी,अंजलि,कोमल,संजू,रूबीतथारामभतेरीआदिमौजूदरहे।

विधुरावलकोभाजपानेसौंपीकैरानाविसक्षेत्रकीजिम्मेदारी

संवादसूत्र,कैराना:विधानसभाचुनावकोलेकरभाजपाकेहरियाणाप्रदेशप्रवक्ताविधुरावलकोपार्टीनेकैरानाविधानसभाक्षेत्रकाप्रभारीबनाकरजिम्मेदारीसौंपीहैं।

मंगलवारकोपानीपतरोडपरस्थितएकरेस्टोरेंटमेंभाजपाकेहरियाणाप्रदेशप्रवक्ताप्रोफेसरविधुरावलनेपार्टीकार्यकर्ताओंकेसाथमेंबैठककी।इसदौरानउन्होंनेयूपीविधानसभाचुनाव-2022कोलेकरकार्यकर्ताओंकेसाथमंत्रणाकी।विधुरावलनेबतायाकिउन्हेंपार्टीकीओरसेचुनावकोलेकरकैरानाविधानसभाकाप्रभारीबनाकरजिम्मेदारीसौंपीगईहैं।उन्होंनेकहाकिकार्यकर्ताओंमेंअभीसेउत्साहहै।कैरानाविधानसभासीटपरइसबारनिश्चितरूपसेजीतमिलनेवालीहै।इसदौरानभाजपाजिलासंयोजकसहकारिताप्रकोष्ठजगदीशचौहाननेविधानसभाक्षेत्रप्रभारीविधुरावलकाफूलमालाओंसेस्वागतकिया।इसदौरानभाजपानेताप्रतापचौहानवगुर्जरनेताविकासचौहान,अजितचौहानआदिमौजूदरहे।