Category Hierarchy

कुशीनगर:अखिलभारतीयस्वतंत्रतासंग्रामसेनानीउत्तराधिकारीप्रतिनिधिमंडलनेराष्ट्रपतिकासंबोधितज्ञापनजिलाधिकारीकोसौंपा।इसमेंतमकुहीरोडशहीदस्थलसेकब्जाहटाने,स्वतंत्रतासंग्रामसेनानियोंकीमूर्तियों,स्मारकोंकीसुरक्षा,जनपदमुख्यालयपरसेवासदनकेनिर्माण,नगरकेप्रमुखसड़कोंऔरचौराहोंकानामकरणस्वतंत्रतासंग्रामसेनानियोंकेनामपरकरनेकीमांगकी।

प्रतिनिधिमंडलमेंजिलाध्यक्षविजयप्रकाशपांडेय,महामंत्रीविमलेशपांडेय,केदारसिंह,देवेंद्रउपाध्याय,शोभामणि,रामध्यानगुप्त,त्रिभुअनपांडेय,गुलाबसिंह,मैनेजरकुशवाहा,चंद्रदेव,कैलाशठाकुर,संजयकुशवाहाआदिशामिलरहे।

राष्ट्रीयलोकअदालतअबआठमईको

दीवानीन्यायालयमें10अप्रैल2021कोआयोजितहोनेवालेराष्ट्रीयलोकअदालतकोकोरोनामरीजोंकीबढ़तीसंख्याकोदेखतेहुएस्थगितकरदियागयाहै।राज्यविधिकसेवाप्राधिकरणकेआदेशानुसारअबआठमईकोराष्ट्रीयलोकअदालतकाआयोजनहोगा।

यहजानकारीजिलाविधिकसेवाप्राधिकरणकीसचिवशबीनाखाननेदी।उन्होंनेतेजीसेफैलतेसंक्रमणकोदेखतेहुएअधिवक्ताओंववादकारियोंसेगाइडलाइनकाअनुपालनकरनेकीअपीलकीहै।

बिजलीगुलहोनेपरव्यापारियोंमेंनाराजगी

सूरजनगर,कुशीनगर:नेबुआनौरंगियाथानाक्षेत्रकेसूरजनगरबाजारमेंबार-बारट्रांसफार्मरजलनेसेनाराजव्यापारियोंनेविद्युतविभागकेखिलाफशनिवारदेरशाममोबाइलकीलाइटजलाकरलेकरविरोधजताया।यहांट्रासफार्मर10दिनसेजलाहै।इसकोलेकरव्यापारियोंमेंआक्रोशव्याप्तहै।व्यापारीमहेंद्रयादव,गोपीश्रीवास्तव,मंटूराय,बृजेशकुमार,निकूगुप्ता,सकीलअंसारी,राजनजायसवाल,संतोषकुशवाहाविरोधप्रदर्शनमेंशामिलरहे।

अबोधबच्चेकोलेकरन्यायकेलिएभटकरहीमहिला

खड्डाथानाक्षेत्रकेगांवरामपुरगोनहाकेटोलाभरपटियाकीसोनीकुशवाहाअपनेडेढ़वर्षीयबच्चेकृष्णाकोसाथलेकरन्यायकेलिएभटकरहीहै।उनकाकहनाहैकिपतिऔरसासनेबच्चेसमेतघरसेनिकालदियाहै।

खड्डाथानाऔरपडरौनास्थितमहिलाथानेमेंडेढ़माहसेन्यायकीगुहारलगारहीहैलेकिनसमाधाननहींहोरहाहै।पीड़ितासोनीवउसकीमांआरतीनेबतायाकिडेढ़माहमेंखड्डाथानाकापांचबारवमहिलाथानेकाआठबारचक्करलगाचुकीहै।सोनीनेबतायाकिससुरालियोंकीमांगपरमेरीमांनेबाइक,दोअंगूठी,घरबनवानेकेलिए50हजाररुपये,इन्वर्टरआदिदियाथा।उसेसासअपनीबेटीकेघरभेजदिया।महिलाथानाप्रभारीत्रिलोत्मात्रिपाठीनेकहाकिपति-पत्नीकोसमझा-बुझाकरघरभेजागयाथा।रास्तेमेंहीपत्नीकोछोड़करपतिफरारहोगया,उसेदोबाराबुलवायाजाएगा।