Category Hierarchy

संवादसूत्र,शाहतलाई:युवाकार्यक्रमएवंखेलमंत्रालयभारतसरकारवनेहरूयुवाकेंद्रबिलासपुरकेसौजन्यसेयुवाविवेकानंदयुवकमंडलरैलीमेंस्वास्थ्यजांचशिविरकाआयोजनकिया।कार्यक्रममेंराजकुमारकौंडलमुख्यातिथिथे।युवकमंडलकेप्रधानरामपालवयुवकमंडलविवेकानंदकीकार्यकारिणीनेमुख्यातिथिकोसम्मानितकिया।इसदौरानप्राथमिकस्वास्थ्यकेंद्रगेहड़वींकेडॉ.विपिनशर्मावझंडुत्ताप्राथमिकस्वास्थ्यकेंद्रकीडॉ.ज्योत्सनानेमरीजोंकास्वास्थ्यजांचावनि:शुल्कदवाइयांबांटी।इसअवसरपरग्रामपंचायतप्रधानसमोहअनिलकुमारवसचिवमनोजकुमार,राष्ट्रीययुवास्वंयसेवीपूजावर्मा,रीनाकुमारी,कोमल,स्वामीविवेकानंदयुवकमण्डलकीसमस्तकार्यकारिणीसचिवअर¨वद,उपप्रधानअक्षयकुमारवसदस्यसुरेश,सुनेरा,सुभाषवअंकितासहितअन्यलोगमौजूदरहे।