Category Hierarchy

पूर्णिया।सोमवारकोमैट्रिकपरीक्षाकेपहलेदिनधमदाहाअनुमंडलमुख्यालयकेआठपरीक्षाकेंद्रोंपरदोनोंपालीकीपरीक्षाशातिपूर्वकढंगसेसंपन्नहुई।बीएनसीडिग्रीकॉलेज,बीएनसीइंटरकॉलेज,मध्यविद्यालयधमदाहा,उच्चविद्यालयधमदाहा,बालिकाप्रोजेक्टप्लसटूउच्चविद्यालयधमदाहा,अनुसूचितजनजातिमध्यविद्यालयधमदाहा,मध्यविद्यालयकुकरौनमकतबपरीक्षाकेन्द्रोंपरशातिपूर्वकतरीकेसेपरीक्षासंपन्नहुई।इसदौरानधमदाहाएसडीओराजेश्वरीपाण्डेय,एसडीपीओप्रेमसागरसभीकेंद्रोंपरनिरीक्षणकरतेहुएनजरआए।इधरउच्चविद्यालयधमदाहाआदर्शमॉडलपरीक्षाकेंद्रकाएसडीओ,एसडीपीओवअवरनिबंधनपदाधिकारीमुकेशकुमार,केंद्राधीक्षकअमरकातठाकुरनेसंयुक्तरूपसेउद्घाटनकिया।