Category Hierarchy

संवादसहयोगी,मोगा:जिलावएडिशनलसैशनजजजगदीपसूदकीअदालतनेवीरवारकोएकवर्षपहलेथानासदरपुलिसद्वाराचूरापोस्ततस्करीमेंनामजदव्यक्तिकोदोषीकरारदेतेहुएअढ़ाईवर्षकीकैदव25हजाररुपयेजुर्मानाअदाकरनेकाफैसलासुनायाहै।थानासदरपुलिसने9मार्चगश्तकेदौरानगुरदेवसिंहपुत्रबखशीशसिंहको19किलोचूरापोस्तकेखिलाफगिरफ्तारकरमामलादर्जकियाथा।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!