Category Hierarchy

रोहतास।एसपीसत्यवीरसिंहनेजिलेमेंविधिव्यवस्थाकोलेपुलिसलाइनसेचारपुलिसनिरीक्षकवनौअवरनिरीक्षककोशुक्रवाररातविभिन्नथानोंमेंपदस्थापितकियागयाहै।सभीकोशनिवारतकअपनेनवपदस्थापितस्थलपरयोगदानकरनेकानिर्देशदियागयाहै।

एसपीनेबतायाकिइंस्पेक्टरकामाख्यानारायणसिंहकोसासारामनगरथानाअंचल,गजेंद्रप्रसादकोबिक्रमगंजअंचल,मोहम्मदकमालकैसरकोअमझोरवमनोजकुमारकोशिवसागरपुलिसअंचलमेंविधिव्यवस्थाप्रभारीकेतौरपरपदस्थापितकियागयाहै।वहींअवरनिरीक्षकस्तरकेमहेंद्रकुमारऔरसंजीवकुमारकोडेहरीनगरथाना,राकेशकुमार,लक्ष्मीनारायणसुधांशुवशोभारानीकोसासारामनगरथाना,मनोजकुमारकोतिलौथू,सुशांतकुमारमंडलकोदिनारा,संजयकुमारवर्माकोकाराकाटवरविभूषणकुमारकोसासाराममुफस्सिलथानामेंविधिव्यवस्थाइकाईमेंपदस्थापितकियाहै।एसपीकेअनुसारसभीकोशनिवारतकअपनेनवपदस्थापितस्थलपरयोगदानकरनेकानिर्देशदियागया।

अबखबरोंकेसाथपायेंजॉबअलर्ट,जोक्स,शायरी,रेडियोऔरअन्यसर्विस,डाउनलोडकरेंजागरणएप