Category Hierarchy

सतगावां(कोडरमा):सतगावांथानाक्षेत्रकेखुट्टाकेसमीपसोमवारकोअवैधबालूलदाचारट्रकअंचलाधिकारीमुजाहिदअंसारीवथानाप्रभारीमदनप्रसादखरवारअपनेदलबलकेसाथजब्तकरसतगावांथानालाए।

बतायाजाताहैकिटेलरवट्रकगावांसेसतगावांकीओरआरहीथी।इसीदौरानखुट्टाकेसमीपसीओनेट्रकजेएच12डी-2446एवंटेलरबीआर02जी-8391,बीआर02जीए-8392,बीआर02जीए-8393कोधरदबोचा।वहीदूसरीओरगावांकीओरसेबिहारकीओरजारहेट्रककोखुट्टाकेसमीपसीओनेधरदबोचा।कोडरमापुलिसअधीक्षककोगुप्तसूचनामिलीथीकिसतगावांमेंअवैधबालूकाकारोबारबहुतदिनोंसेचलरहाहै,जिसेदेखनेवालाकोईनहींहै।