Category Hierarchy

रोहतास।थानाक्षेत्रकेजोरावरपुरकेसमीपमंगलवारकोपुलिसवाहनकोदेखअवैधबालूलेकरजारहाट्रैक्टरचालकट्रैक्टरकोसड़कपरछोड़करहीफरारहोगया।पुलिसनेउक्तट्रैक्टरकोजब्तकरथानालेआईहै।थानाध्यक्षअनिलप्रसादनेबतायाकि मंगलवारकीसुबह गश्तीकेदौरानजोरावरपुरकेसमीपअवैधबालूलदाट्रैक्टरसड़कपरखड़ाथा,जिसेपुलियजब्तकरथानालेआईहै।सीओअंशुकुमारसिंहनेजब्तट्रैक्टरमालिकवअज्ञातचालकपरप्राथमिकीदर्जकराईहै।